Met onze reis wilden we graag ook iets goeds doen voor Afrika. Marc is machinist in het Gelre ziekenhuis die een samenwerkingsverband heeft met twee ziekenhuizen in Oeganda. In Oktober zullen we daar een tijd doorbrengen en gaat Marc in de ziekenhuizen werken en kijken wat er allemaal verbeterd kan worden. 

 

Stichting “vrienden van Nyakibale Hosptial”

Naamloos

www. Nyakibalehospital.nl

Stichting vrienden van Nyakibale Hosptial heeft als doel het ziekenhuis te steunen en het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in en rondom het ziekenhuis.

Het Nyakibale Hospital, ook bekend onder de naam Karoli Lwanga Hospital,  is gelegen in Rukunguri, 350 kilometer ten zuidwesten van Kampala, Het ziekenhuis is in 1963 opgericht door de Franciscaner Zusters van Breda, die inmiddels zijn teruggetreden.

De beddencapaciteit bedraagt 165 en het personeel is volledig Oegandees.  Verder worden er 23 gezondheidsposten gesuperviseerd. In deze gezondheidsposten vind de eerste opvang van zieken plaats en wordt in preventieve sfeer voorlichting gegeven.

Het particulieren ziekenhuis levert basisgezondheidszorg in een verzorgingsgebied van 170.000 inwoners. De exploitatie geschiedt door  inkomsten van het ministerie van gezondheidszorg en de eigen bijdragen van patiënten. De familie moet een belangrijk deel van de nazorg regelen.

De budgeten zijn krap waardoor en onvoldoende onderhoud aan gebouwen en inventaris kan worden gepleegd.

De werkwijze van de stichting vrienden van Nyakibale Hospital heeft een klein kader. Om overzicht te houden en rekening te houden met de beperkte capaciteit wordt projectmatig gewerkt. Financiering vindt fasegewijs plaats op basis van een begroting en nadat verantwoording is afgelegd over een voorgaande toelage.  Het streven is dat iedere twee jaar een vertegenwoordiger van de stichting zich ter plaatse op de hoogte stelt van de ontwikkelingen en controle uitvoert over de investeringen. Ook wordt dan het meerjarenplan met het zittend management doorgenomen en prioriteiten vastgesteld.

Op dit moment ondersteunt de stichting vrienden van Nyakibale Hospital twee projecten.

  • Bevorderen van een goed en afdoende werkend watermanagement. Hieraan wordt gewerkt omdat het een belangrijke pijler is om hygiënisch te kunnen werken.
  • Kennis en vaardigheden ontwikkelen. Scholing van personeel is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg die aangeboden wordt.  Scholing dient een permanent karakter te hebben.

 http://www.youtube.com/watch?v=hlbur7LtCzo&feature=player_embedded

 

Vrienden van St. Francis Hospital Mutolere

Naamloos

 http://www.stfrancishospital.nl/

 Het doel van stichting “Vrienden van St.Francis Hospital Mutolere” is om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het St.Francis Hospital in Oeganda te bevorderen en de levensstandaard van de bevolking in de regio te verbeteren. Het initiatief hiertoe is genomen door de twee Nederlandse chirurgen, die om beurten werkzaam zijn in het ziekenhuis. In overleg met het management van het ziekenhuis worden projecten geselecteerd, die met financiële hulp van de stichting gerealiseerd kunnen worden.

De stichtingsleden zien er op toe, dat geoormerkte donaties volledig worden besteed aan het daarvoor bestemde doel.

 

PROJECTEN WAARVOOR NU FINANCIERING WORDT GEZOCHT

  • Zes Stafhuizen. Er is een ernstig tekort aan goede behuizing voor het ziekenhuispersoneel. Het zal de aantrekkingskracht voor het ziekenhuis van goed en gekwalificeerd personeel vergroten.
  • Crèche. Verbouwing van de oude TB- en isolatie-afdeling tot een kinderopvang. Door de opvang en zorg van baby’s en de kleinste kinderen van de personeelsleden overdag goed te regelen zal de zorg voor de patiënten verbeteren en zal de aantrekkingskracht om in dit ziekenhuis te werken worden vergroot.
  • Nieuw röntgenapparaat. Er zijn op dit moment 2 röntgentoestellen, die dateren uit respectievelijk de jaren 50 en 60. Van beiden neemt de kwaliteit geleidelijk af. Daarnaast is er een recent verkregen verrijdbaar apparaat, dat het echter na korte tijd begeven heeft en in Oeganda niet te repareren is.
  • Renovatie van oude ziekenhuisafdelingen.
  • Opleiding van een röntgenlaborant(e)/echografist(e).
  • Voorlichtingsmateriaal in de lokale taal. Er zijn reeds folders uitgebracht over vaccinaties, malaria en klompvoetjes. Plannen voor folders over zwangerschapscontrole, preventie en behandeling van struma liggen te wachten op financiering.
  • Verder zijn er nog veel algemene zaken, zoals vervanging van bedden, matrassen etc. Op de kinderafdeling verkeren maar 19 bedden van de 44 in goede staat. In de chirurgische kinderafdeling is er, naast de nu aangeschafte echte kinder- bedden, nog behoefte aan middelgrote bedden voor iets oudere kinderen.
  • Er is een demonstratiekeuken waar wordt gekookt en waar voorlichting wordt gegeven aan moeders en kinderen over gezonde voeding. Deze draait nu 1 maal per week, maar het zou wenselijk zijn dit naar 2 maal per week uit te breiden.